Hækplanter

Hækplanter

En levende hæk er nu engang noget andet end et plankeværk. - Til dig, som gerne vil se grønne resultater i en fart, tilbyder vi en ”færdighæk”. Så står den der bare.

 


Planter, som er bestilt senest mandag, leveres med Transportgruppnen i løbet af den følgende fredag.

Stykpriserne er ved levering af færre end 60 planter. Ved levering af flere end 60 planter kontakt venligst Nybo Planteskole.

Ved bestilt antal under 20 stk. tillægges et gebyr på kr. 390,00

Færdig Hæk®  

Med en Prima Færdig Hæk® får du skærmet af med det samme og hækken er færdigklippet og skal kun vedligeholdes. Mangeårige erfaringer med at flytte store hækplanter er omsat til en udførlig plantevejledning.
Se plantevejledningen hos producenten. - I produktionsforløbet på planteskolen er hækplanterne forberedt til flytning - blandt andet ved at rodskære dem. Dette giver en sikker etablering med Gro-garanti.


Prima Færdig...

Kvalitetsproduktet Prima Færdig Hæk® er kendetegnet ved ensartede planter, der giver en homogen, ensartet hækflade. Hver enkelt plante er kvalitetskontrolleret og mærket med en lille label som dit synlige bevis på, at du har fået leveret en rigtig Prima Færdig Hæk®. På plomberede Prima Færdig Hæk® ydes et års gro-garanti fra leveringsdatoen.

En forudsætning for garanti er dog, at plante- og pasningsvejledningen er fulgt. - Hvis hækken dør eller mistrives, leveres omkostningsfrit for dig en tilsvarende hæk. Det er en forudsætning at hækken ikke har været udsat for fysisk overlast eller påvirkning fra giftige kemikalier eller lignende. Der må ikke anvendes kemikalier til ukrudtsbekæmpelse det første år efter plantningen. Ligeledes bortfalder gro-garantien, hvis der anvendes kompost/muld fra genbrugspladser ved plantning.